Leven met ME/cvs is… Ook leven met tinnitus

Toen ik ME/cvs kreeg, kreeg ik daar ook andere klachten bij. Zo kreeg ik onder andere tinnitus, ook bekend als oorsuizen. Het begon met een zacht ruisen in beide oren, maar na verloop van tijd werd het ruisen luider en kwamen er meerdere andere geluiden bij.

Bij het audiologisch centrum heb ik mijn tinnitus laten onderzoeken, zodat ik nu precies weet waar de ruis, de piepen en de brom zitten. Tijdens de bijbehorende informatiebijeenkomst leerde ik dat tinnitus gemiddeld slechts 5 dB boven je gehoordrempel ligt. Dat betekent dat tinnitus doorgaans slechts nét hoorbaar is, ook al kun je er heel veel last van ondervinden.
Mijn tinnitus is bovengemiddeld luid: het ruisen is 25 dB (ongeveer fluisterensterkte) en de piepen variëren van 10 dB tot ongeveer 40 dB (bijna spreeksterkte). De brom is wel ongeveer 5 dB. Gelukkig kan ik de tinnitus redelijk goed negeren, zodat ik er niet veel hinder van ondervind. Ook al is het wel vermoeiend.

Tinnitus is akoestische spookpijn: de hersenen maken geluid om het aanwezige gehoorverlies te compenseren. Ik blijk een zeer licht gehoorverlies, op een specifieke frequentie, te hebben. Voor mijn hersenen blijkbaar al voldoende om eigen geluiden te produceren ter compensatie...

Tijdens de hoortest werd ook duidelijk dat ik een lichte vorm van hyperacusis, oftewel overgevoeligheid, heb. Dit betekent dat geluiden voor mij eerder pijnlijk zijn dan voor andere mensen, omdat de pijndrempel verlaagd is. Sommige mensen hebben altijd geluk! ;-)

Reactie toevoegen